سبزیجات سرخ شده

Shop banner

سبزیجات سرخ شده , شامل سبزیجاتی می شود که پس از پاک شدن>شستن > خشک شدن (آبگیری ناشی از شستن >خرد شدن > با روغن سرخ می شود

و آن را به مدت 6 ماه تا یکسال در یخچال نگهداری نمود و در زمان های معین بنا به تشخیص آشپز می تواند قابل استفاده باشد

اما پیشنهاد می کنیم که همیشه این نوع محصولات (سبزیجات سرخ شده ) را تازه استفاده نمایید

سبزیجات سرخ شده اعم از سبزی قورمه , سبزی ترش واش

شبکه لیست

نمایش یک نتیجه